Άρθρα

  • Καθετήρες Picc και Port

    Τι είναι ο καθετήρας PICC; To PICC αφορά σε συντομογραφία της φράσης Peripheral Inserted Central Catheter, όπου στα ελληνικά είναι ο Περιφερικά Εισαγόμενος Κεντρικός Καθετήρας. Αποτελεί ασφαλή, ανώδυνη και αποτελεσματική επιλογή με ελάχιστο κίνδυνο επιπλοκών σε σχέση με άλλους κεντρικούς φλεβικούς καθετήρες. Τοποθετείται στο μέσω του άνω βραχίονα, σε βασιλική…

    Περισσότερα
  • Άρθρο μου για τα Εκκολπώματα παχέος εντέρου στο WOMENONLY.GR.

    Εκκολπώματα παχέος εντέρου: Η σύγχρονη μάστιγα του δυτικού τρόπου ζωής

    Περισσότερα